Als iemand die voor de klas staat, zeker in het basisonderwijs, ben je meer dan alleen een docent. Naast de verschillende didactiek vaardigheden die van belang zijn, is ook coaching in het primair onderwijs van groot belang voor de ontwikkeling van de leerlingen. Coaching zorgt ervoor dat leerlingen leren om persoonlijke doelen te stellen en deze ook te bereiken. Daarnaast kan het er ook voor zorgen dat zowel jij als docent, als de leerlingen, meer plezier en betere resultaten zullen krijgen. Om het beste naar boven te halen als coach, kan een training persoonlijke effectiviteit hier aan toevoegen. 

Focussen op de beste kwaliteiten die je hebt 

Zoals bij elke baan en functie, is het belangrijk om te weten waar je goede en slechte kwaliteiten liggen. Door te weten wat je talenten zijn, kun je ervoor kiezen deze nog verder te ontwikkelen en meer tot hun recht te laten komen. Persoonlijke effectiviteit is eigenlijk iets wat zijn oorsprong vindt in de psychologie en zelfhulp, maar omdat psychologie en pedagogie veel overlap hebben, is dit ook zeker iets bruikbaars in het onderwijs. Dit richt zich op het doelgerichter maken en effectiever te laten verlopen van diverse werkzaamheden, door je te focussen op specifieke en persoonlijke doelen. 

Maar wat is effectiviteit dan? 

Effectiviteit in het onderwijs kan voor iedereen er anders uitzien, maar het draait allemaal rondom het stellen van doelen. Andere aspecten die hierbij van belang zijn, zijn het leren van nauwkeurig plannen. Hiermee kun je de doelen meer in de gaten houden en beter nakomen. Daarnaast zijn het stellen van prioriteiten en het samenwerken en onderhandelen ook belangrijke onderdelen. Door deze verschillende kanten van effectiviteit te combineren, kun je je persoonlijke effectiviteit een stuk productieveren maken en optimaliseren. Omdat lesgeven en het voorbereiden van de lessen veel tijd kost op zichzelf, is het fijn om op een productieve en effectieve manier met deze tijd om te gaan. 

Wat is een effectieve manier van lesgeven? 

Wat een effectieve manier van lesgeven is, hangt af van de voorkeuren van de docent. Maar, een effectieve leerkracht zal vaak flexibel en stimulerend zijn naar de leerlingen toe. Door verschillen op te merken en hier op een veilige manier mee om te gaan, wordt er een leeromgeving gecreëerd die de leerlingen stimuleert en uitdaagt om met nieuwe dingen aan de slag te gaan. Wanneer leerlingen zich gezien voelen, en op een positieve manier met de lesstof kunnen werken, zullen ze de kwaliteit van het onderwijs ook hoger beoordelen.